A május 31-én megjelent kormányrendelet alapján ismét lehet közgyűlést tartani.

Magyar Közlöny 2021. évi 99. szám
A Kormány 289/2021. (V.31.) Korm. rendelet a vészhelyzet során a személy-és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet módosításáról.

Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) A társasház közgyűlést tarthat.

(2) Ha az éves elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntés vagy más kötelező döntés határideje a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. július 1. napján vagy azt megelőzően járt le, és ezekben az ügyekben a veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok alkalmazásával nem született döntés, akkor e tárgykörökben 2021. október 15. napjáig kell a közgyűlésnek döntenie.”

Az erről szóló jogszabály itt érhető el:
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/25cd0e4dcd8170ccfe6421a65edc9d54949ced60/megtekintes