A Társasházak Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzata

Az adatkezelési szabályzat a Társasházak adatkezelési irányelveit tartalmazza. Minden olyan szervezetnek szüksége van rá, amely bármely formában személyes adatokat gyűjt, tárol, rendszerez vagy minősít, módosít. A Társasházak a működésük érdekében személyes adatokat kell kezelniük, így szükség van a szabályzat kialakítására. Azoknál a Társasházaknál, ahol erre nem kerül sor, súlyos bírságok és büntetések várhatók, melyek jogsértésből, mulasztásból vagy akár információ hiányból is adódhatnak.Az általunk kezelt valamennyi Társasház Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatát a törvényes határidőben elkészítettük.

Gondoskodtunk arról, hogy a tulajdonosok, haszonélvezők, és a szerződéses partnerek adatai a törvényeknek megfelelően legyenek kezelve.
Az általunk kezelt Társasházakban a 2019-es elszámolási időszakban adatvédelmi incidens nem történt.
Az elszámoló közgyűléseken az erről szóló beszámolókról szavaznak a tulajdonosok.
Az új, minket választó Társasházaknak elkészítjük a Társasház adatvédelmi szabályzatát, sőt a Társasház esetleges kamerarendszerének üzemeltetését végző társaság szerződését is áttekintjük, hogy megfelel-e a GDPR szabályoknak.
Nem csak az adatkezelés jogszerűsége, hanem egyéb okokból is elengedhetetlenül fontos, hogy a Társasház Szervezeti és Működési Szabályzata az aktuális jogszabályoknak megfelelő, mindenre kiterjedő legyen. A kezelésünkben lévő Társasházak szabályzatrendszerét folyamatosan korszerűsítjük.

A közös képviselet kötelező nyilvántartása

2020-től kezdve csak az láthat el közös képviseletet, akinek e tisztségét az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezték.

„A társasházi tisztségviselők nyilvántartásának célja, hogy a közösség ügyintézését ellátó tisztségviselők e törvényben meghatározott adatainak országosan nyilvános közzétételével megvalósuljon a társasházak működésének transzparenciája, a jegyző társasházak felett gyakorolt törvényességi felügyeletének hatékonysága biztosított legyen, továbbá a társasházak és a közösség jogait és kötelezettségeit érintő hatósági eljárások során a megfelelő kapcsolattartást elősegítse.”


Eredetileg 2019. január 1-től kellett volna regisztrálni a társasházakat a Földhivataloknál. A társasházi regisztrációt úgy kell elképzelni, mint a cégek regisztrációját a Cégbíróságokon. Erről még a 2017. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról, annak is a 23. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása részben döntöttek. Ez időközben kiderült, hogy egy lehetetlen küldetés, nincs megfelelően előkészítve, így a 2018. évi CXXIII. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról, annak is a 4. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása részben a hatálybalépés dátumát kitolták 2020. január 1-ig, majd 2021.január 1. napjáig.
A társasházak életében kiemelkedő jelentőséggel bír a közös képviselő felelősségteljes és szakmailag hozzáértő tevékenysége.

Így 2021-től a közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet csak akkor láthat el, ha a tisztség keletkezésének tényét az ingatlannyilvántartásban a társasház törzslapjára feljegyezték. 
Ennek érdekében többek között a közös képviselő neve, címe/székhelye, a tisztségének kezdő és befejező időpontja nyilvántartásba kerül. Így ezentúl bárki számára kockázat mentesen hozzáférhetőek lesznek interneten keresztül a társasházak számviteli szabályok szerinti beszámolói, valamint a társasház közösségének neve, címe, helyrajzi száma.
A közös képviselők törvényességi felügyeletét változatlanul a jegyzők fogják ellátni. Fontos, hogy amennyiben a jegyző a társasház alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása kapcsán törvénytelenséget tapasztal, vagy a társasház működése, a közgyűlési határozat egyebekben nem felel meg a jogszabályoknak, a társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására.
A fentiek miatt elengedhetetlenül fontos, hogy a jogszabályi kötelező határidőn belül a közös képviseleti regisztráció folyamata előkészített és megfelelő formában és határidőben benyújtott legyen.